Κουζίνα
Κουζίνα
Μπάνιο
Μπάνιο
Εξωτερικού χώρου - Κάνουλες
Εξωτερικού χώρου - Κάνουλες
Βάνες - Διακόπτες
Βάνες - Διακόπτες